THỐ ĐẠI 750ML


THỐ ĐẠI LÝ GIA 750ML

Mã số: 168

Kích thước (cm): 13 x 10.6 x 7.7 (mặt trên x mặt đáy x cao)

Thành phần: nhựa PP

Quy cách đóng gói: 100 bộ/lốc x 5 lốc/kiện = 500 bộ/kiện


Còn hàng

 

Sản phẩm liên quan

THỐ PHỞ 500ML

THỐ PHỞ LÝ GIA 500ML Mã số: 738 Kích thước (cm): 11.5 x 9.7 x 6.8 (mặt trên x mặt đáy x cao) Thành phần: nhựa PP Quy cách đóng gói: 100 bộ/lốc x 5 lốc/kiện = 500 bộ/kiện

THỐ CHÈ 250ML

THỐ CHÈ LÝ GIA 250ML Kích thước (cm): 10.5 x 6.3 x 5.0 (mặt trên x mặt đáy x cao) Thành phần: nhựa PP Quy cách đóng gói: 100 bộ/lốc x 5 lốc/kiện = 500 bộ/kiện

THỐ CHÁO 400ML

THỐ CHÁO LÝ GIA 400ML Kích thước (cm): 10.5 x 8.5 x 7.0 (mặt trên x mặt đáy x cao) Thành phần: nhựa PP Quy cách đóng gói: 100 bộ/lốc x 5 lốc/kiện = 500 bộ/kiện

THỐ CAO 600ML

THỐ CAO LÝ GIA 600ML Mã số: 781 Kích thước (cm): 11.5 x 9.7 x 8.0 (mặt trên x mặt đáy x cao) Thành phần: nhựa PP Quy cách đóng gói: 100 bộ/lốc x 5 lốc/kiện = 500 bộ/kiện

TÔ KIM CƯƠNG 1000ML

TÔ KIM CƯƠNG LÝ GIA 1000ML Kích thước (cm): 16 x 10.6 x 7.5 (mặt trên x mặt đáy x cao) Thành phần: nhựa PP Quy cách đóng gói: 100 bộ/lốc x 5 lốc/kiện = 500 bộ/kiện

HỘP PLAN NHỎ 30ML

HỘP PLAN NHỎ LÝ GIA 30ML Kích thước (cm): 5.0 x 3.2 x 2.5 (mặt trên x mặt đáy x cao) Thành phần: nhựa PP Quy cách đóng gói: 100 bộ/lốc x 10 lốc/kiện = 1000 bộ/kiện

HỘP PLAN TRUNG 60ML

HỘP PLAN TRUNG LÝ GIA 60ML Kích thước (cm): 6.0 x 5.0 x 3.0 (mặt trên x mặt đáy x cao) Thành phần: nhựa PP Quy cách đóng gói: 100 bộ/lốc x 10 lốc/kiện = 1000 bộ/kiện

HỘP PLAN ĐẠI 90ML

HỘP PLAN ĐẠI LÝ GIA 90ML Kích thước (cm): 6.5 x 5.0 x 4.5 (mặt trên x mặt đáy x cao) Thành phần: nhựa PP Quy cách đóng gói: 100 bộ/lốc x 10 lốc/kiện = 1000 bộ/kiện
Đã thêm vào giỏ hàng