Thố Đại - 168 - Lý gia Plastic

Thố Đại - 168 - Lý gia Plastic

Thố Đại - 168 - Lý gia Plastic

Thố Đại - 168 - Lý gia Plastic

Thố Đại - 168 - Lý gia Plastic

Thố Đại - 168

Giá khuyến mãi Liên hệ

Mô tả

Kích thước Hộp nhựa tròn: Đường kính 12 cm, cao 8cm Thể tích: 800ml Mã sản phẩm: 168

Hiện nay công ty TNHH Lý Gia đang cung cấp ra thị trường dòng sản hộp nhựa tròn đựng canh, hủ tiếu, bún ...

Hộp nhựa tròn chất liệu pp đựng được thực phẩm nóng, canh nóng, bún, hủ tiếu

Kích thước Hộp nhựa tròn: đường kính 12 cm, cao 8cm

Thể tích: 800ml

Thố đựng hủ tíu phở loại lớn 800ml

Thố đựng hủ tíu phở loại lớn 800ml

Thố đựng hủ tíu phở loại lớn 800ml

Thố đựng hủ tíu phở loại lớn 800ml

Thố đựng hủ tíu phở loại lớn 800ml

Thố đựng hủ tíu phở loại lớn 800ml

Thố đựng hủ tíu phở loại lớn 800ml

Thố đựng hủ tíu phở loại lớn 800ml

Thố đựng hủ tíu phở loại lớn 800ml

Câu trả lời: uU9P3K3