Thố chè - Lý gia Plastic

Thố chè - Lý gia Plastic

Thố chè - Lý gia Plastic

Thố chè - Lý gia Plastic

Thố chè - Lý gia Plastic

Thố chè

Giá khuyến mãi Liên hệ

Mô tả

Kích thước Hộp nhựa tròn: Đường kính 10cm, cao 5cm Thể tích: 270ml

Kích thước Hộp nhựa tròn: Đường kính 10cm, cao 5cm

Thể tích: 270ml

Thố chè

Thố chè

Thố chè

Thố chè

Thố chè

Thố chè

Thố chè

 

Câu trả lời: uU9P3K3