Thố Cao - 781 - Lý gia Plastic

Thố Cao - 781 - Lý gia Plastic

Thố Cao - 781 - Lý gia Plastic

Thố Cao - 781 - Lý gia Plastic

Thố Cao - 781 - Lý gia Plastic

Thố Cao - 781

Giá khuyến mãi Liên hệ

Mô tả

Kích thước Hộp nhựa tròn: Đường kính 11 cm, cao 8cm Thể tích: 700ml Mã sản phẩm: 781

Hiện nay công ty TNHH Lý Gia đang cung cấp ra thị trường dòng sản hộp nhựa tròn đựng canh, hủ tiếu, bún ...

Hộp nhựa tròn chất liệu pp đựng được thực phẩm nóng, canh nóng, bún, hủ tiếu

Kích thước Hộp nhựa tròn: Đường kính 11 cm, cao 8cm
Thể tích: 700ml
Mã sản phẩm: 781

Thố cao - 781

Thố cao - 781

Thố cao - 781

Thố cao - 781

Thố cao - 781

Thố cao - 781

Thố cao - 781

Thố cao - 781

Thố cao - 781

Thố cao - 781

Thố cao - 781

Thố cao - 781

Thố cao - 781

 

Câu trả lời: uU9P3K3